Caption

ॐ श्री गणेशाय नमः॥

ॐ श्री गणेशाय नमः॥

Caption

ॐ गं गणपतये नमः॥

ॐ गं गणपतये नमः॥

Caption

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

गजाननं भूतगणादि सेवितं।

गजाननं भूतगणादि सेवितं।

LABEL

Caption

ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥